85 χρόνια Ζηρίδη 85 υποτροφίες

Η Νέα Γενιά Ζηρίδη προσφέρει 85 υποτροφίες σε μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α’ Δημοτικού, Α’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου για τη σχολική χρονιά 2016-17.

30 υποτροφίες προσφέρονται σε μαθητές της Α’ τάξης Δημοτικού, οι οποίοι θα επιλεγούν με συνέντευξη και αξιολόγηση πολλαπλών δεξιοτήτων

55 υποτροφίες σε μαθητές της Α’ τάξης Γυμνασίου και Λυκείου, οι οποίοι θα διαγωνιστούν με γραπτές εξετάσεις στην Ελληνική και την Αγγλική Γλώσσα και τα Μαθηματικά.

Την εποπτεία του διαγωνισμού έχει επιτροπή από διακεκριμένους εκπαιδευτικούς και πανεπιστημιακούς.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο site του σχολείου www.ziridis.gr μέχρι την Τρίτη 1 Μαρτίου 2016.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ : 210 – 66858585, 210 6685600 ή το email : ypotrofies@ziridis.gr.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Γενιά Ζηρίδη, το Σάββατο 5 Μαρτίου 2016, ώρα 11:30 π.μ.