Πρόσκληση σε γενική συνέλευση Σ.Α.Λ.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΑΘΗΝΑ» ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΑ ΣΠΑΤΑ, ΑΤΤΙΚΗΣ

Προσκαλούνται όλα τα μέλη του Συλλόγου ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΑΘΗΝΑ (& ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ) σε Γενική Συνέλευση την 5.5.2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 11 π.μ. στην οδό Νιρβάνα 12 (ισόγειο) , Νέο Ψυχικό, με θέματα την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη  διενέργεια αρχαιρεσιών, την εκλογή νέου Δ.Σ., την έγκριση πεπραγμένων της θητείας του Δ.Σ. της από 3.4.2016, την απαλλαγή  των μελών του Δ.Σ., καθώς και την εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση με τα ως άνω θέματα ορίζεται ότι θα συγκληθεί την 13.5.2018  Κυριακή την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.

Δεδομένων των ανωτέρω, καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο ψηφοδέλτιο και να εκλεγούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι 10 ημέρες πριν τις Αρχαιρεσίες  είτε στη διεύθυνση της έδρας του Συλλόγου (Χριστούπολη, Σπάτα) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου contact@sala.gr

 

Με τιμή

 

Από το ΔΣ του Συλλόγου

 

Αθήνα, 2.4.2018