ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΑΛΑ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Συλλόγου με την  επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΑΘΗΝΑ» με έδρα τα Σπάτα Αττικής

Λόγω μη σχηματισμού απαρτίας, προσκαλούνται όλα τα μέλη του Συλλόγου ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΑΘΗΝΑ σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 3.4.2016  Κυριακή και ώρα 12.00 μ.μ. με 4:00μμ στην οδό Ν.Παρίτση 35-37(ισόγειο) με θέματα την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη  διενέργεια αρχαιρεσιών, την εκλογή νέου ΔΣ, την έγκριση πεπραγμένων της θητείας του ΔΣ της από 22.2.2014, την απαλλαγή  των μελών του ΔΣ, καθώς και την εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Με τιμή

Από το ΔΣ του Συλλόγου

Αθήνα, 28.3.2016