ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Συλλόγου με την  επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΑΘΗΝΑ» με έδρα τα Σπάτα Αττικής

Λόγω της επικείμενης λήξης της θητείας του ΔΣ αλλά λαμβανομένων υπόψιν και των εξαιρετικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα μας λόγω COVID-19 , με την παρούσα το ΔΣ αφενός καλεί τους αποφοίτους του Συλλόγου μας να υποβάλλουν υποψηφιότητα για τις εκλογές του νέου ΔΣ που θα αναδειχθεί από τις εκλογές και αφετέρου θα ενημερώσει άμεσα τα μέλη για την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών με βάση τις εξελίξεις που επικρατούν στη χώρα προκειμένου να επιτευχθεί όσον το δυνατό μεγαλύτερη απαρτία,  με θέματα την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη  διενέργεια αρχαιρεσιών, την εκλογή νέου ΔΣ, την έγκριση πεπραγμένων της θητείας του ΔΣ της από 13.5.2018 μέχρι την εκλογή νέου ΔΣ, την απαλλαγή  των μελών του ΔΣ, την εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής καθώς και τη μεταφορά έδρας, τροποποίηση καταστατικού και συγκεκριμένα το άρθρο 1 και κάθε άλλη σχετική απαιτούμενη ενέργεια με αυτό καθώς και τροποποίηση το άρθρο 8  ώστε η εκλογή του ΔΣ να διενεργείται το βραδύτερο εντός 5 μηνών από τη λήξη εκάστου ΔΣ.

Δεδομένων των ανωτέρω, καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο ψηφοδέλτιο και να εκλεγούν να δηλώσουν συμμετοχή είτε στη διεύθυνση της έδρας του Συλλόγου (Χριστούπολη, Σπάτα), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου contact@sala.gr ,είτε στο messenger του FB του Συλλόγου μας στη διεύθυνση  https://www.facebook.com/sala.gr/

 

Με τιμή

Από το ΔΣ του Συλλόγου

Αθήνα, 11.5.2020