ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Συλλόγου με την  επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΑΘΗΝΑ και Νέα Γενιά Ζηρίδη με έδρα τα Σπάτα Αττικής

Σε συνέχεια της από 11.5.2020 και της από 22.6.2020 Πρόσκλησής μας και λόγω μη επίτευξης απαρτίας, προσκαλούνται όλα τα μέλη του Συλλόγου ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΑΘΗΝΑ-ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ σε Γενική Συνέλευση την 22.8.2020, Ημέρα Κυριακή και ώρα 11 π.μ. έως 17.00 στην οδό  Π. Νιρβάνα 12 (ισόγειο) , Νέο Ψυχικό, με θέματα την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη  διενέργεια αρχαιρεσιών, την εκλογή νέου ΔΣ, την έγκριση πεπραγμένων της θητείας του παρόντος ΔΣ, την απαλλαγή  των μελών του ΔΣ,  και την εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και τη μεταφορά έδρας, τροποποίηση καταστατικού και συγκεκριμένα το άρθρο 1 και κάθε άλλη σχετική απαιτούμενη ενέργεια με αυτό καθώς και τροποποίηση το άρθρο 8 ώστε η εκλογή του ΔΣ να διενεργείται το βραδύτερο εντός 5 μηνών από τη λήξη εκάστου ΔΣ.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση με τα ως άνω θέματα ορίζεται ότι θα συγκληθεί την 13.9.2020  Κυριακή την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.

Με τιμή

Από το ΔΣ του Συλλόγου

Αθήνα, 22.7.2020