ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΑΛΑ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Συλλόγου με την  επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΑΘΗΝΑ» με έδρα τα Σπάτα Αττικής

Προσκαλούνται όλα τα μέλη του Συλλόγου ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΑΘΗΝΑ σε Γενική Συνέλευση την 19.3.2016, Ημέρα Σάββατο και ώρα 5 μ.μ. στην οδό Παρίτση 35-37 Νέο Ψυχικό (ισόγειο) με θέματα την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη  διενέργεια αρχαιρεσιών, την εκλογή νέου ΔΣ, την έγκριση πεπραγμένων της θητείας του ΔΣ της από 22.2.2014, την απαλλαγή  των μελών του ΔΣ, καθώς και την εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση με τα ως άνω θέματα ορίζεται ότι θα συγκληθεί την 27.3.2016 Κυριακή την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.

Δεδομένων των ανωτέρω, καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο ψηφοδέλτιο και να εκλεγούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι 10 ημέρες πριν τις Αρχαιρεσίες  είτε στη διεύθυνση της έδρας του Συλλόγου (Χριστούπολη, Σπάτα) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου contact@sala.gr

Με τιμή

Από το ΔΣ του Συλλόγου

Αθήνα, 7.2.2016