Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου μας

Μετά τις εκλογές της 22ης Φεβρουαρίου 2014 εκλέχθηκε το νέο  Δ.Σ. του Συλλόγου μας:

Παπαδήμα Τέτη, Πρόεδρος
Απόφοιτος 1988

Βαμβακοπούλου Δανάη, Αντιπρόεδρος
Απόφοιτος 1992

Καχξίδης Θοδωρής, Γενικός Γραμματέας

Απόφοιτος 2011

Χριστοδούλου Ελένη, Ταμίας

Απόφοιτος 1992

Βενετσάνος Γιάννης, Μέλος

Απόφοιτος 1995

Καστρίτης Γιάννης, Μέλος
Απόφοιτος 1995

Νίκας Νίκος, Μέλος
Απόφοιτος 1995

Ηλιάδης Ηλίας, Μέλος
Απόφοιτος 1995

Mωραϊτη Πηγή, Μέλος

Απόφοιτος 2004

Αναπληρωματικά Μέλη:
Σολομωνίδου Χρυσάνθη,
Απόφοιτος 2000

Τσιπλάκος Άρης,
Απόφοιτος 2011

Η Ελεγκτική Επιτροπή
απαρτίζεται από τους εξής:
Αλιφέρη Ελένη,
απόφοιτος 1996
Γιαννόπουλος Περικλής,
απόφοιτος 1995
Ζωγράφος Οδυσσέας,
απόφοιτος 1995