Σύγχρονες τεχνικές Αισθητικής και Επανορθωτικής χειρουργικής στήθους

Αισθητική Χειρουργική: Αυξητική στήθους

Η αυξητική στήθους αυξάνει τον όγκο και το προφίλ του στήθους, με σκοπό την αρμονία στις αναλογίες του σώματος. Η αυξητική στήθους μπορεί να εφαρμοστεί επίσης μετά από σημαντική μείωση του όγκου του στήθους λόγω εγκυμοσύνης ή λόγω σημαντικής μείωσης του βάρους. Στις περιπτώσεις αυτές συχνά συνδυάζεται με ανόρθωση μαστών. Η επέμβαση γίνεται μέσω μικρής τομής που είναι κρυμμένη σε ειδικά επιλεγμένη περιοχή, ώστε να μην είναι εμφανής. Σημαντικές παράμετροι που καθορίζουν το τελικό μέγεθος του στήθους είναι η προϋπάρχουσα ανατομία του στήθους, η ελαστικότητα του δέρματος και ο σωματότυπος της ενδιαφερόμενης. Χρησιμοποιούνται ενθέματα σιλικόνης, που τοποθετούνται σε ειδικά διαμορφωμένη κοιλότητα που δημιουργείται πάνω ή κάτω από το μείζονα θωρακικό μυ. Τα ενθέματα τελευταίας τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται είναι τα ενθέματα συνεκτικής γέλης σιλικόνης (cohesive gel silicone implants), τα οποία είναι ελαστικά και έχουν την υφή φυσικού μαστού. Μετά από εκτεταμένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες έρευνες, αποδείχτηκε ότι τα ενθέματα σιλικόνης είναι απολύτως ασφαλή και δεν προκαλούν κάποια νόσο, ούτε επηρεάζουν το θηλασμό, αρκεί να έχει γίνει σωστή ανατομική τοποθέτηση των ενθεμάτων.
Όσον αφορά στην αισθητική προσέγγιση, σημαντικό είναι να έχουν γίνει λεπτομερώς οι απαραίτητες μετρήσεις πριν το χειρουργείο, ώστε η διάμετρος του ενθέματος να ταιριάζει στην ενδιαφερόμενη. Αφού τοποθετηθεί το ένθεμα, δίνεται έμφαση η προβολή του μαστού να είναι τέτοια, ώστε να υπάρχει φυσική μετάβαση από το θώρακα στο στήθος και να μην δημιουργείται το «περίγραμμα-σκαλοπάτι», στο οποίο το ένθεμα είναι εμφανές και το αποτέλεσμα αφύσικο. Η αυξητική στήθους πραγματοποιείται ως χειρουργείο μιας ημέρας.

Επανορθωτική Χειρουργική: Αποκατάσταση στήθους μετά από μαστεκτομή

Η αποκατάσταση μαστού ενδείκνυται σε περιπτώσεις, στις οποίες έχει αφαιρεθεί είτε ο ένας ή και οι δύο μαστοί λόγω καρκίνου του μαστού ή προκαρκινικών παθήσεών του. Ο σκοπός είναι η δημιουργία μαστού που έχει όσο το δυνατόν πιο φυσική μορφή και υφή. Τα πλεονεκτήματα της αποκατάστασης του μαστού είναι σημαντικά, όπως έχει φανεί από εκτεταμένες κλινικές έρευνες και η δημιουργία ενός νέου μαστού βελτιώνει σημαντικά την ψυχολογική κατάσταση της γυναίκας, την αυτοπεποίθησή της και τη συνολική ποιότητα ζωής της. Το αν υπάρχει ένδειξη για αποκατάσταση καθώς και ο ενδεικνυόμενος χρόνος της αποκατάστασης κρίνονται από το χειρουργό μαστού σε συνεργασία με τον πλαστικό χειρουργό, τον ογκολόγο και τον ακτινοθεραπευτή ιατρό. Οι γυναίκες που ιατρικά έχουν ένδειξη για αποκατάσταση μαστού έχουν την επιλογή είτε της άμεσης αποκατάστασης, που γίνεται κατά τον ίδιο χειρουργικό χρόνο με τη μαστεκτομή, είτε της απώτερης αποκατάστασης που γίνεται τουλάχιστον ένα χρόνο μετά τη μαστεκτομή. Παράγοντες που επηρεάζουν υπέρ της μιας ή της άλλης επιλογής είναι το στάδιο της νόσου, το αν η ασθενής πρόκειται να υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία αλλά και οι προσωπικές επιθυμίες της ασθενούς. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται πιο συχνά σήμερα είναι η αποκατάσταση με ένθεμα σιλικόνης και η αυτόλογη αποκατάσταση. Η αυτόλογη αποκατάσταση γίνεται με κρημνό (μυ και δέρμα) από άλλο μέρος του σώματος της ασθενούς, συνήθως από την κοιλιά ή την πλάτη. Αν υπάρχει ένδειξη, η αποκατάσταση συμπληρώνεται με την πραγματοποίηση της κατάλληλης επέμβασης στον ετερόπλευρο μαστό, ώστε να υπάρχει όσο το δυνατόν ιδανικότερη συμμετρία στους δύο μαστούς.

Ο κύριος Ιωάννης Μπίτζος ανέλαβε τη διεύθυνση της Κλινικής πλαστικής χειρουργικής του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν το 2006 μετά από δεκαετή παραμονή του στις ΗΠΑ, όπου εργάστηκε αρχικά ως ειδικευόμενος σε ολόκληρο το φάσμα της πλαστικής χειρουργικής και στη συνέχεια ως ιδιώτης και πανεπιστημιακός ιατρός. Είναι μέλος του American Board of Plastic Surgery, του American Society of Plastic Surgeons και του American College of Surgeons.