Ιστορικό Συλλόγου

Το 1955 έχουν κιόλας αποφοιτήσει από το Λύκειο έξι τάξεις, εκατό περίπου μαθητές.
Οι απόφοιτοι αυτοί αποφασίζουν να ιδρύσουν το Σύλλογο Αποφοίτων Λυκείου Αθηνά.
Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχτηκε τον Ιούνιο 1955, θα αποτελέσουν οι:

Στρατάκης Δ. : Πρόεδρος
Τομάζου Ντίνα : Αντιπρόεδρος
Μαυρομμάτης Γ. : Γ.Γραμματέας
Κοροπούλης Τ. : Ταμίας
Κλεισιούνη Αν., Κεράνη Ι., Προγκάκη Μ., Καζή Ελ., Παπαδάκη Ν.: Μέλη

Την ίδια χρονιά (1/4/1955) ξεκίνησε και ο ένοπλος αγώνας της ΕΟΚΑ για την απελευθέρωση της Κύπρου από τους Άγγλους και την Ένωση της με την Ελλάδα. Όλοι οι Έλληνες συγκλονίζονταν από τον αγώνα του Κυπριακού λαού και προσπαθούσαν με διάφορους τρόπους να εκδηλώσουν τη συμπαράστασή τους. Μια από τις πρώτες ενέργειες του ΣΑΛΑ ήταν να δημοσιεύσει στις αθηναϊκές εφημερίδες και στο περιοδικό του σχολείου ΑΘΗΝΑ ένα ψήφισμα συμπαράστασης προς τον αγωνιζόμενο κυπριακό λαό.

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι το περιοδικό καθιέρωσε ειδική «Σελίδα των αποφοίτων».
Αλλά και η μαθητική κοινότητα μαζί με τους εκπαιδευτικούς παρακολουθούσαν με αγωνία τον αγώνα της Κύπρου. Από το 1954, όταν η Ελλάδα προσέφυγε στον ΟΗΕ οι μαθητές άρχισαν να γράφουν στην ΑΘΗΝΑ σημειώματα και άρθρα συμπαράστασης στον αγώνα του κυπριακού λαού.