Εκπαιδευτικό Συνέδριο «Ακαδημαϊκή Αριστεία και Χάρισμα: Καινοτόμες Πρακτικές Προσωποποιημένης Μάθησης» 15/3/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Εκπαιδευτικό Συνέδριο «Ακαδημαϊκή Αριστεία και Χάρισμα: Καινοτόμες Πρακτικές Προσωποποιημένης Μάθησης», Εκπαιδευτήρια «Νέα Γενιά Ζηρίδη».
Τα Εκπαιδευτήρια «Νέα Γενιά Ζηρίδη» σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς φορείς διοργανώνουν Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα: «Ακαδημαϊκή Αριστεία και Χάρισμα: Καινοτόμες Πρακτικές Προσωποποιημένης Μάθησης».
Το Συνέδριο θα διεξαχθεί το Σάββατο 15 Μαρτίου 2014 στην Αίθουσα Τύπου της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στόχος του Συνεδρίου είναι να αναδειχθούν καινοτόμες καλές πρακτικές στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι οποίες προωθούν την αριστεία και αναδεικνύουν τα χαρίσματα του κάθε παιδιού, σε μια διαδικασία προσωποποιημένης μάθησης (personalized learning).

Θεματικοί άξονες
Το Συνέδριο εστιάζει στους ακόλουθους θεματικούς άξονες:

α. Καινοτομίες στη διδακτική πράξη: μαθητοκεντρικές στρατηγικές, όπως είναι η συνεργατική
διερεύνηση, η διαφοροποιημένη διδασκαλία, η αμοιβαία διδασκαλία, η αντίστροφη τάξη (flipped
classroom), κ.ά..

β. Ψηφιακά μέσα στην Εκπαίδευση: αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα ψηφιακά μέσα σε
καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις (ομαδοσυνεργατική μάθηση, διερευνητική ανακάλυψη, κ.τλ.), στην
αξιολόγηση των μαθητών και του μαθήματος, στη δημιουργία του προσωπικού βιβλίου μάθησης
(προσωποποιημένη μάθηση), στην υλοποίηση καινοτόμων μαθητικών εργασιών κ.α..

γ. Εμπλουτισμένο αναλυτικό πρόγραμμα αριστείας και χαρισματικότητας (extra curricula) όπως είναι:
οι όμιλοι, η μάθηση με βάση τους πολλαπλούς τύπους νοημοσύνης (multiple intelligences) και τις
ιδιαίτερες κλίσεις των μαθητών (gifted and talented), η αυτοαξιολόγηση με βάση τον προσωπικό φάκελο
του μαθητή (portfolio assessment), κ.ά..

δ. Ξενόγλωσση και δίγλωσση εκπαίδευση στο σύγχρονο σχολείο: καινοτομίες στην εκμάθηση της ξένης
γλώσσας, αυτονομία στη μάθηση, ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων με τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων
διδασκαλίας, διαθεματικές προσεγγίσεις, διδακτικές και μεθοδολογικές αρχές, παραδείγματα δίγλωσσης
διδασκαλίας, κ.α..

Σε ποιους απευθύνεται

❖ Στελέχη εκπαίδευσης

❖ Σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

❖ Εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς φορείς

❖ Εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

❖ Φοιτητές και σπουδαστές

❖ Μαθητές και γονείς ευαισθητοποιημένους στα θέματα της αριστείας και των διακρίσεων

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.